Geplaatst op:

woensdag 07 november 2018

Geplaatst door:

beheerder

Categorieën

Reacties

reactie(s)

VEGO 60 jaar

 WINTERACTIVITEITEN I.V.M. JUBILEUMVIERING 

Dit jaar bestaat onze vereniging 60 jaar: een feit om niet stilletjes voorbij te laten gaan, menen wij. Wij, Margriet Vunderink en ondergetekende hebben aan het bestuur voorgesteld om dit op feestelijke wijze te vieren.     

En wel op zaterdag 15 juni 2019. In de ochtend worden dan oudhollandse spelen voor de jeugd gehouden.  Een clinic is eveneens voorzien waaraan ook niet-leden kunnen meedoen.

’s Middags wordt een gezelligheidstoernooi voor seniorleden, oud-leden en sponsors gehouden in een Wimbledonachtige sfeer: witte tenniskleding, houten rackets en natuurlijk aardbeien met dunne room!  

De dag wordt afgesloten met een daverende feestavond onder het motto ”Back-to-the-sixties”  met korte cabaret optredens en live muziek. De feestgangers komen natuurlijk in de kledij van de jaren ’60!

Om de nodige inkomsten te genereren waarmee wij deze jubileumviering mede kunnen bekostigen, hebben wij een aantal activiteiten voor de komende wintermaanden gepland. 

De eerste aftrap hebben wij begin december j.l. gehad met de sfeervolle wintermarkt. Ondanks de zeer slechte weersomstandigheden kunnen wij terugkijken op een  geslaagd evenement, waarvoor wij allen die daaraan bijgedragen hebben, hartelijk willen bedanken! Dit heeft ons de moed gegeven om enthousiast door te gaan. 

Voor deze maand hebben wij een Super Bingo met o.a.

prachtige geldprijzen (hoofdprijs: 60 euro!) gepland en wel op vrijdagavond 25 januari. Op deze avond zijn vanaf 19.30 uur zowel leden als niet-leden van harte welkom in ons clubhuis: familie, vrienden, kennissen neem ze mee naar VEGO! Wij hopen op zo’n 50 bingospelers, maar meer mag natuurlijk ook!  Graag horen wij telefonisch of lezen wij via de mail of app dat je aan deze bingo avond meedoet!

Voor a.s. februari staat een Klaverjasavond gepland en wel op vrijdag 15 februari. Deze avond - waar de hoofdprijs eveneens 60 euro is - wordt gehouden in ons clubhuis en begint om 19.30 uur. Wij organiseren die samen met de Apeldoornse Boys. Zij hebben ons verzekerd dat wij van hun kant een grote opkomst kunnen verwachten. VEGO leden, hier ligt een uitdaging voor ons! Kom allen klaverjassen!

Voorts plannen wij voor het Brinqer toernooi (4-10 maart) nog activiteiten evenals voor het in de loop van maart te houden internationaal jeugd toernooi en  het Gre Reezigt openingstoernooi.

Kortom, er staan ons nogal wat activiteiten te wachten!       Als eerste, de bingo op vrijdag 25 januari. Geef je op en kom die avond naar VEGO!!

Margriet Vunderink                        Henk van der Sluis 06 0630794838                                    06 22434921

mv_1952@hotmail.com                henkvdsluis@planet.nl                   what’s appen kan ook

 

Reacties: