Inplannen bardiensten

Vrijwilligers of mensen die extra willen inplannen zijn natuurlijk ook van harte welkom !! We hebben IEDEREEN hard nodig om er een succesvol jaar van te maken qua baromzet en bijvoorbeeld de competitiedagen goed te kunnen faciliteren.

Hieronder nog een keer uitleg over het plannen:

INPLANNEN BARDIENST

Bij inlogproblemen: controleer eerst of je emailadres klopt met het mailadres dat bij de ledenadministratie bekend is. email: ledenadministratie@tvvego.nl