Vertrouwens Persoon (vertrouwens contact persoon (VCP)

Vertrouwens Persoon (vertrouwens contact persoon (VCP)

Ongewenst gedrag (pesten, (seksuele)intimidatie, bedreiging, mishandeling, belediging en discriminatie) wordt bij TV VEGO niet accepteert.
Iedereen heeft recht op een prettige en veilige omgeving voor het beoefenen van zijn/haar sport/hobby, in een sfeer waarin iedereen elkaar met respect en sympathie tegemoet treed.
Waarom een VCP’ er?

Veilig je sport kunnen oefenen staat bij TV VEGO op de eerste plaats.

Ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen komen helaas (te) vaak voor (school, werk, sociale media), maar ook bij het beoefenen van sport. Dit aanpakken is dan ook een serieuze aangelegenheid. Er over in gesprek gaan, is al lastig genoeg. Op zulke momenten kan het prettig zijn om met iemand te praten die je kunt vertrouwen en die je kan adviseren. Dat kun je doen bij onze Vertrouwens Contact Persoon (VCP’ er).
Het voorkomen van ongewenst gedrag en het bevorderen van een veilig sportklimaat, is een zaak van iedereen, inclusief de leden van TV VEGO.
TV VEGO beschikt over een interne vertrouwenscontactpersoon, die fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag en biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Onze vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen (eventueel doorverwijzing naar NOC*NSF). Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijke behandeld en de anonimiteit is gewaarborgd.

Je bent niet verplicht om een vertrouwenscontactpersoon te consulteren, elkaar aanspreken werkt doorgaans het beste. Wij zorgen voor elkaar en daarmee creëren we een prettige en veilige sportomgeving binnen onze club. Leden die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen kunnen zich richten tot één van de twee vertrouwenscontactpersonen van TV VEGO, Willemien Maathuis en/of Hans Turlings mailadres: vcp@tvvego.nl.

Willemien en Hans zijn bekend met het reilen en zeilen binnen onze tennisvereniging. Om hun objectiviteit en integriteit als VCP-er te kunnen waarborgen bekleden beiden geen (bestuurs)functie binnen TVVEGO. Hiermee kunnen zij onafhankelijk advies geven of een plan van aanpak opstellen. Daarnaast adviseert en stimuleert zij het bestuur van TV VEGO om preventieve maatregelen te nemen.