De jeugd van Zuid te gast bij VEGO (SLOT)

De tennis 9 weekse is weer voor bij!!

Dit is een byzondere happening geworden,m.i.heeft de jeugd hier van genoten,dit is ook af te leiden uit de geplaatste foto's.

De organisatie heeft het perfect georganiseerd(in het byonder Eric van Bruggen) ook de hulp trainers lof hier voor!!

Ik heb het byzonder leuk gevonden om deze jeugd op de foto te mogen zetten!

Dit was een goede relame voor VEGO!!

Reacties: