Jaarlijkse algemene leden vergadering bij VEGO

Onder goede belangstelling is de alg.ledenvergadering weer gehouden op 28 juni 2021 .Het bestuur en de commissies hebben dit jaar heel veel werk vericht .Hulde hiervoor!!

Ook wer dit jaar werd weer de Gre Reezigt trofee,voor de vrijwilliger van het jaar uitgereikt door Alex Vlessert. aan Adri Scherff en postuum aan Jonnie van de Esschert . als gangmakers voor de club van honderd . hebben deze 

mannen heel wat euro's voor VEGO weten te incasseren!!

Reacties: