VEILIG SPORTKLIMAAT

Bij TV VEGO staat veilig sporten voorop!

Voor Elkanders Genoegen Opgericht betekend dat iedereen veilig kan sporten. In de huisregels van TV VEGO  kunt u de  belangrijkste afspraken van onze tennisvereniging nalezen. Het is een document met mooie woorden en goede bedoelingen. Wat wij nog veel belangrijker vinden is hoe we met elkaar omgaan, dat bepaald de sfeer op ons park. Dat doen we samen, de leden, de commissieleden en het bestuur. Coach elkaar op een positieve manier om TV VEGO een sportieve, sociale en veilige sportvereniging voor iedereen te houden waar iedereen met plezier kan sporten.

In de huisregels vindt u afspraken en richtlijnen over de volgende onderwerpen;

  • over de vereniging,

  • algemene regels,

  • bar- en clubhuisreglement,

  • parkreglement,

  • baanreglement,

  • afschrijfreglement,

  • introductiereglement / baanhuur,

  • rommelpot,

  • hygiëne, veiligheid & AVG,

  • slotbepaling.